PPTV会员服务声明

尊敬的PPTV会员:
感谢您选择PPTV和PPTV的会员服务,PPTV会员服务是PPTV向付费用户提供的看视频免贴片广告、免费看海量院线大片、专属高速观影加速、1080P超清视觉盛宴等尊贵特权服务。针对近期有关PPTV会员卡被转售交易及部分用户通过PPTV会员活动漏洞恶意骗取会员奖励的现象,声明如下:
1.PPTV会员卡是兑换PPTV付费内容、享受PPTV会员服务的有效凭证,PPTV不支持任何非经官方授权的转售或用于商业盈利目的之行为。
2.购买PPTV的会员服务,请您务必通过PPTV(pptv.com)、PPTV 移动客户端APP等官方渠道、及PPTV官方授权的合作渠道进行购买。
3.在非PPTV官方渠道及以上标注的PPTV官方授权的合作渠道购买的PPTV会员、会员帐号、会员卡等会员产品,我们不保证相关服务的正常使用,并且有权对此类服务随时终止。
4.PPTV将对非法兜售的行为严查到底,并保留进一步追究法律责任的权利。
5.对于用户通过技术手段或其他途径恶意参加pptv会员活动,骗取会员奖励的行为,我们将给予严惩,包括但不限于封停账号、取消恶意获取的会员服务时长等。请广大用户按照活动规则,有效参与活动。
感谢您选择PPTV会员服务,我们会继续为您提供更多的视频内容与尊贵会员服务。

PPTV会员中心

2014.12.15

账号处理声明:
2016-6-01:新用户1元体验1个月会员
亲爱的PPTV会员用户:
感谢您参与PPTV聚力一块钱活动,您可能没有阅读活动的相关规则(1、首月体验开通会员仅需1元,本活动不与其他优惠共享;2、本活动每位用户仅限参与一次(满足以下条件均视为同一账户:同一支付宝账户、同一PPTV账户);),多次参加此次活动。现,为了保证活动公平性,PPTV聚力将需要您致电提供实名支付宝账号,并会在提供支付宝账号后5个工作日内对您超过一次参与活动的支付金额返回您的账户。为感谢您的参与,PPTV聚力将额外赠送您15天会员时间。请在三个月内(9月1日前)致电PPTV,若过期再提供,将视为放弃。如:A用户参与3次,消费金额3元,共购买了3个月会员。PPTV将退回2元,扣除2个月会员时长,并为您增加额外15天时长做补偿,即您享受的会员时间为1个月15天。
希望以后继续关注PPTV聚力,感谢您的支持!

PPTV聚力会员团队

2016.5.30

****************************************************************** 处理用户名单 *****************************************************************

qg***4 hu***060203 81***4292@qq.com 15***787684 ex***liu
18***557535 61***01@qq.com 18***388258 15***078372 18***433119
_6***8450@qq _9***329@qq 55***656@qq.com 18***334455 wy***21748769
_6***5170@sina 13***130116 Ne***r666 13***463265 ha***lei
Ìì²Å*** 15***520905 hu***nye001 17***918290 wy***g
49***3002@qq.com _9***659@qq oy***@qq.com 13***811808 74***2648@qq.com
_3***6108@qq _6***3934@sina 18***742922 13***990908 18***791402
_8***615@qq _6***4279@qq wx***o 15***921024 yu***eng_ling
_6***7994@qq _2***1359@qq Qq***48 15***676735 lj***150152
13***385626 _5***7908@wx 13***181648 15***285651 aa***419
q8***18 _2***8056@qq 13***752446 18***785935 18***903302
84***704@qq.com _3***1474@qq 13***880966 _8***691@qq q1***457829
_6***9335@qq _4***283@qq 15***264124 17***359160 18***079512
_5***370@qq _1***720@qq 15***52902@qq.com 15***299789 q1***938344
_1***0677@qq _2***653@qq 13***668808 13***445569 xi***aobra
_2***9528@qq _3***9556@qq 15***141280 _6***5010@qq z2***5944
A2***6 _5***1835@qq 15***243987 13***852086 91***2760@qq.com
15***895881 29***3978@qq.com 15***580314 _6***1650@qq 18***788799
_6***469@qq zc***6 13***194519 13***610174 xi***ong1996@163.com
_6***1386@qq li***885422@163.com 15***166376 15***098850 ch***jie0023
51***0644@qq.com qq***886 13***103377 12***26549@qq.com Lo***ikE
t7***85210 15***256459 15***560212 15***572650 19***y
15***152121 18***664678 13***359162 12***38001@qq.com 18***811808
si***detong 13***080880 18***171170 _6***310@qq aa***jun520
_6***0864@wx _6***3473@wx 15***666382 18***167010 XM***151
74***9 13***574007 18***812087 13***225210 22***25928@qq.com
_6***1422@qq 15***005203 17***136010 _7***310@qq p2***92625
18***850615 15***214269 15***712658 15***225891 18***356872
18***466664 _6***2037@qq 15***137872 17***701553 28***8293@qq.com
15***745494 _6***2600@qq 18***639363 15***074521 18***226323
hu***a311@qq.com _6***8714@qq 10***68283@qq.com _6***1487@qq sb***nasun
13***010271 _6***6392@qq 18***296932 _6***2791@qq 21***2387@qq.com
da***enqian _6***9609@qq 13***637227 _6***5699@suning 18***925853
13***481200 _6***9253@wx 13***620501 _6***5564@qq ka***o148230@qq.com
_6***7577@qq _6***2709@qq 13***087004 _6***0285@qq 81***3575@qq.com
25***69391@qq.com _6***2342@qq _6***0571@qq _6***9384@qq m@***nkainan.cn
sh***eizi _6***9792@sina _6***682@qq _6***7146@qq a7***76
a3***29578 _5***334@qq _6***0143@qq _6***1161@wx ut***a716
_3***7117@qq _2***081@qq _6***4974@qq _6***1409@wx 71***3867@qq.com
fe***hongren _5***3770@qq _6***5984@qq _6***3843@wx 42***4186@qq.com
_6***4752@qq _2***9848@sina _6***2660@sina _6***5053@qq ye***igang@163.com
15***142637 _3***2188@qq _6***0602@qq _6***1225@qq hz***g
18***242511 a4***99221 _6***8024@qq _6***3203@qq 73***8277@qq.com
_5***8759@qq li***r3564 _6***4039@wx _6***5098@qq 58***896
ja***ng2222 a8***99859 _6***5451@qq _6***9649@sina ye***wen1986
_6***2725@qq 18***965673 _6***9976@qq _6***4879@qq 18***757467
_6***9410@qq ye***igang@sina.com _6***6060@qq _6***5153@qq pp***xc@163.com
_3***4180@qq 57***2265@qq.com _6***1346@qq _6***7868@qq Àè³É***
_4***2004@qq z1***142715 _6***6375@qq _6***7468@sina yh***yeq
wo***all 18***841996 _6***7160@qq _6***8616@qq ÄîÄî***
_1***0777@qq zh***6021380 _6***8472@qq _6***8772@qq yi***oy005
_2***0780@qq ai***9 _6***1960@suning _6***5871@qq Îåǧ***
15***932573 tb***7980 _6***8903@qq _6***4606@qq yi***ianyuan
_6***6816@qq 82***100@qq.com _6***9185@wx _6***1855@qq 18***193345
_1***0209@qq a5***225 _6***9368@qq _6***6553@qq _6***922@qq
13***778851 15***614064 _6***0096@wx _6***6223@qq 18***704765
13***636111 13***583834 _6***7022@qq _6***8528@qq 13***206289
75***9738@qq.com _6***2170@wx _6***2688@qq _3***9053@qq 15***382340
13***231156 13***493536 _6***1955@wx _1***471@qq 13***331553
_1***1976@qq _6***6829@qq _6***4871@qq _2***1073@qq 13***245551
mi***38428016@qq.com _6***3640@qq _6***2084@qq _2***8576@qq 18***824770
15***893304 _6***4638@wx _6***3428@qq _3***8461@qq 14***17804@qq.com
_6***5122@qq _6***5677@qq _6***0704@qq _4***7176@qq 15***577674
_6***9164@qq _6***4790@wx _1***8259@qq _2***1837@qq 12***63964@qq.com
_1***1855@qq _6***7579@qq _5***2292@qq _5***9418@qq 15***795105
18***160453 _6***2716@wx _5***0605@qq _2***16@qq 13***382677
zi***g421 _6***9518@qq _3***0248@qq _3***5035@qq _6***798@qq
84***2652@qq.com _6***8988@wx _1***5875@qq _3***4825@qq _6***3637@sina
15***734920 _1***7585@qq _3***8185@qq _6***5270@qq _7***854@qq
15***425557 _1***5021@qq _5***0946@qq _1***2968@qq 14***473866
_2***0261@qq _4***1619@qq _2***5471@qq _4***4158@qq 15***525727
30***0338@qq.com 18***419341 _2***0805@qq _2***0418@qq 14***119669
_6***5752@qq xu***n735270713 _4***0507@qq _2***127@qq 18***961213
_6***2623@sina 18***653585 _1***8636@qq _2***2711@qq 14***56758@qq.com
_6***156@qq lu***n@gotu.uu.me _3***4215@qq _1***5292@qq 18***860160
lo***0818 18***819937 _1***4896@qq _2***5971@qq 17***951075
ik***7 wx***xl789@qq.com _4***8917@qq _1***661@qq 13***206383
_3***7102@qq v_***ghu _3***7328@qq _1***9900@qq 17***140001
zh***inwang ri***534 _2***6193@qq _5***6357@qq 13***708734
91***1755@qq.com 15***875672 _3***3552@qq _1***5550@qq 15***706070
13***794301 _6***0350@qq _5***5251@qq _1***2688@qq 13***914490
13***444586 13***154798 _1***4033@qq _1***0973@qq 15***690624
15***238037 15***275099 _3***4603@qq _2***008@qq 13***969455
13***999900 13***93129@qq.com _3***540@qq _4***5590@sina 13***853512
_5***987@qq 15***990885 _2***0878@qq _6***9855@wx 13***399127
18***910780 13***105958 _4***3503@qq _2***0983@qq 15***106282
yo***lx 13***449418 _1***5212@qq _4***8260@qq 15***232226
_3***3100@qq 17***965831 _4***8243@qq _2***3735@qq 15***719669
15***517036 13***875325 _4***5245@qq 18***985585 13***370221
mh***qq.com 18***679809 _2***846@qq 18***439922 15***405138
18***507567 _6***7674@qq _3***3328@qq 18***005292 _9***268@qq
_6***4160@qq _6***1024@qq _4***7647@qq as***91704 17***925560
_1***7783@qq _6***4789@qq _1***1627@qq hz***g12 13***160082
15***382891 _6***7319@qq _5***5447@qq 97***2841@qq.com 15***401754
_6***0086@qq _6***1323@qq pi***aishazjl ¶¹_*** 15***003002
_3***0330@qq _6***9368@qq 18***725624 z6***706 10***56736@qq.com
18***345670 _6***4025@qq 56***0972@qq.com ja***.nan@gmail.com 15***342590
18***615582 _6***5876@qq 18***018666 19***35@qq.com 15***819991
hu***angdeng@163.com _2***6971@qq ww***1123mmmlll w9***96 _8***593@qq
64***6385@qq.com _2***7892@qq le***o6523@outlook.com jw***30728 13***946703
yo***i3566 _5***1295@qq ma***yira 24***82397@qq.com 12***35458@qq.com
_6***2618@wx _4***9127@qq 56***3117@qq.com co***ola 13***836096
_6***1428@qq _3***086@qq 18***808073 18***827169 18***530204
_3***1882@qq _4***5118@qq pp***hao111222 al***u 15***979377
_6***8307@qq _3***9036@qq zh***920307 ww***8932 13***311026
_4***4924@qq _3***1063@qq wl***980420 86***65@qq.com 13***304075
_3***2682@qq _3***7268@qq ph***159@163.com 82***5545@qq.com 18***57418@qq.com
wi***utfon _1***4540@qq do***q sh***518168 13***833145
ov***o _3***9003@qq 18***438887 18***011678 13***441136
15***341222 _4***5608@qq qq***azzz654 18***803232 17***436117
13***056551 _3***9514@qq da***nmaosb 18***666866 13***105793
_1***2181@qq _5***7359@qq 18***711906 15***491151 17***466646
_3***6030@qq _4***367@qq qw***q999 15***712070 13***132603
si***ng@gmail.com pz***3 G_***g 15***306873 17***300882
a4***53584 yj***123456 15***992020 15***27948@qq.com 18***345175
26***9993@qq.com pk***456 18***359264 15***222807 15***783283
13***039178 18***345211 13***374704 15***013168 15***694373
_6***1113@qq PP***SVIP1 13***052517 15***902021 15***404495
_6***6899@wx ma***ecaodeaoliao 18***521237 18***844928 12***6790@qq.com
_6***2792@qq xi***001271 _8***908@qq 15***512391 _6***7468@qq
18***048702 zh***m 13***525645 15***920044 15***561169
gu***i1993@vip.qq.com 13***749521 _6***597@qq 15***899220 17***348389
al***u 18***633798 13***244773 _6***4183@qq _7***117@qq
29***6385@qq.com _9***663@qq 17***439027 _9***922@qq 15***888623
cs***1 15***330410 _7***479@sina 13***223715 13***851618
13***248797 13***1990@qq.com 15***870027 _6***7859@sina 15***194278
_6***7983@qq 13***138066 15***553883 15***678619 15***110301
_4***4557@qq 14***61787@qq.com 13***413332 15***176516 _6***9023@qq
fy***sina.cn 18***685534 15***111100 15***078128 13***44874@qq.com
17***031377 _6***9509@qq 15***531757 13***719883 15***688362
13***719491 _6***3866@qq 15***996552 18***017268 13***328453
13***613210 _6***7632@qq 15***691262 13***231085 _9***523@qq
15***876432 _6***7702@qq 18***016834 15***043157 15***070276
_6***3019@qq _6***3127@qq 15***982332 13***039684 11***666@qq.com
_6***7044@qq _6***9495@qq _6***2751@qq 13***761101 _7***777@qq
_6***2292@sina _6***4017@qq 15***591332 13***645707 13***302854
_2***7732@qq _2***442@qq _6***9083@qq _6***1504@qq _8***633@qq
_5***1692@qq _5***2712@qq _6***1158@suning _6***2219@qq _9***997@sina
_1***0073@qq _1***8668@qq _6***7685@qq _6***783@qq 15***320317
un***c@qq.com _2***7446@qq _6***2189@qq _6***6797@qq 13***148659
15***106269 _2***7654@qq _6***8791@qq _6***3690@wx 13***771155
15***067752 _2***7876@qq _6***2402@qq _6***0178@wx 13***443838
15***123394 yu***ui2008@qq.com _6***2702@qq _6***7291@qq 13***540993
13***184455 xu***8 _6***9581@qq _6***4763@qq 13***938292
13***621711 xc***242677 _6***3154@qq _6***0975@wx 13***000090
_6***0039@qq 18***940858 _6***9480@qq _6***2428@qq _7***741@qq
_3***5684@qq yn***1979 _6***2154@wx _6***2848@qq 15***758910
18***545457 52***4612@qq.com _6***0165@qq _6***2584@qq 15***322102
49***2835@qq.com br***ow _6***7494@wx _6***7036@wx 15***624133
_6***0988@alipay 18***603662 _6***1737@sina _6***2654@qq 13***087301
_6***1111@qq ic***qf _6***4413@wx _6***4001@qq _6***8618@qq
_3***8110@qq di***ian_a _6***6426@wx _6***1215@qq 13***517290
_3***7299@qq oj***01314 _6***3576@qq _6***9890@qq _7***087@qq
_3***4173@qq 37***656@qq.com _1***5176@qq _6***2982@alipay _6***4024@qq
ih***21cn.com 28***7764@qq.com _1***3724@qq _6***9897@qq 18***115341
15***566530 18***746640 _3***5957@qq _6***3836@qq _6***1169@qq
_6***8654@qq qq***029903 _3***1161@qq _6***3591@qq 13***697793
gu***izuoxiu va***res20001 _5***9094@qq _6***4225@qq _6***3107@qq
gl***esm 18***734412 _3***0913@qq _6***2558@qq 18***068413
_6***2404@qq 18***833404 _2***2648@qq _6***5432@qq 11***7977@qq.com
_1***495@qq 13***698572 _1***3208@qq _6***0134@qq 15***105293
76***4329@qq.com 18***938972 _1***4793@qq _6***1613@qq 15***628508
ca***739961916 18***667347 _4***622@qq _6***3366@qq 15***693973
_6***9956@qq 13***220794 _4***9553@qq _6***2887@qq 18***830043
_4***3153@qq 13***350227 _1***2494@qq _6***2782@sina 13***831779
_2***1570@qq 13***125272 _6***2257@qq _6***9267@qq 18***877665
18***475895 15***183093 _2***5818@qq _6***8693@wx 18***534690
18***351998 _6***4349@wx _3***382@qq _6***0770@wx _8***752@qq
_6***4204@qq 13***715121 ws***uike@163.com _6***7936@wx _8***588@qq
_3***8165@qq 14***28968@qq.com 79***131@qq.com _6***2313@qq 13***012556
_5***8245@qq 13***950501 he***54721 _6***3666@qq 15***461406
q3***601 _9***922@qq la***y _5***4752@qq 15***321092
97***777@163.com 12***93748@qq.com 18***485396 _1***4650@qq 15***426066
qi***axian@163.com _6***6480@alipay 28***9233@qq.com _2***3975@qq 15***727729
lc***o 15***907058 h4***30089 _2***9212@qq 15***410740
Ha***d 18***439921 mw***2008@qq.com _5***6365@qq _6***0019@qq
fs***y 15***516159 ¶ÏÇÅ***²ÐÑ© _1***0198@qq _6***8816@qq
18***075972 _8***792@qq nm***3 _5***0267@qq _6***4230@qq
18***558761 _6***8250@qq 18***155388 _2***1399@qq _6***4487@qq
_6***0746@qq _6***9623@qq 36***5187@qq.com _1***2720@qq _6***2443@qq
_6***4950@qq _6***2864@qq vi***78 _2***9342@qq _6***0533@qq
_6***5757@sina _6***1654@qq pz***1 _3***4099@qq _6***7639@qq
_5***9693@qq _6***7064@sina 18***022239 _3***6490@qq _6***2658@qq
_3***1922@qq _6***7339@qq q8***3371 _5***9910@qq _6***6486@qq
18***145739 _6***5237@alipay ha***u611 _1***9861@qq _6***6265@wx
so***90@sina.com _6***0224@wx 50***3821@qq.com _5***4106@qq _6***2074@qq
18***740658 _6***3907@qq zm***22 _2***0153@qq _6***8156@qq
79***6393@qq.com _6***4880@qq 18***885953 _3***5807@qq _6***5449@qq
88***548@qq.com _6***3544@qq t1***877541 _2***8617@qq _6***5534@qq
cy***5101 _6***6966@qq 15***578865 _5***5171@qq _6***1039@qq
13***412242 _6***9504@qq 15***114331 _1***2333@qq _6***6320@wx
13***564667 _6***4872@qq 15***922274 _2***961@qq _6***9071@qq
13***291129 _6***6280@wx 13***022717 _4***8475@qq _6***6963@qq
_6***2589@qq _6***3286@qq _6***4238@wx _4***1550@qq _6***6030@wx
_4***9837@qq _6***3749@alipay 15***955569 _1***6507@qq _6***6545@qq
ty***icp _6***6115@qq 15***866385 _5***5989@qq _6***1829@qq
ch***uole@vip.qq.com _6***7441@qq 13***713172 _4***1780@qq _6***1474@qq
co***oc _6***3189@qq 18***500982 _5***5918@qq _6***4550@wx
a6***202 _6***3610@wx 13***552026 _2***7785@qq _6***2671@qq
88***p _6***6158@qq 18***276656 _2***5290@qq _6***5378@qq
18***315641 _6***9948@qq 18***596272 _4***2951@qq _6***8170@qq
15***61718@qq.com _6***5127@alipay 13***00668@qq.com _5***9884@qq _6***2990@qq
_1***7079@qq _6***2469@qq 18***870929 _2***8541@qq _6***0838@qq
39***8799@qq.com _6***0978@qq 13***551875 _5***2631@qq _6***8192@qq
le***04 _4***5409@qq 18***181270 _2***1296@qq _6***4822@wx
15***860851 _4***9623@qq 15***639524 _5***6655@qq _6***8080@wx
_6***0274@qq _4***4146@qq 13***829909 _4***4718@qq _6***3340@qq
_2***1072@qq _2***1309@qq 13***251099 _2***2228@qq _6***2119@qq
_1***8693@qq _5***1034@qq 15***893484 _4***3351@qq _6***4307@wx
fz***0807 _2***6445@qq 15***303222 _3***4661@qq _6***7958@qq
18***140558 _4***4181@qq _6***3772@qq _4***896@qq _6***0372@qq
17***537746 _4***6007@qq _6***0825@qq _1***0073@qq _6***3636@wx
15***010523 18***378026 _6***663@qq _2***1255@qq _6***8249@qq
_6***9131@qq qq***919645 _6***5648@qq _3***0606@qq _6***0445@qq
_6***6125@qq mk***53961242 _6***0197@qq as***30365 _6***8819@qq
po***yjh sh***gebush _6***5820@qq li***yang2010 _6***4530@qq
18***115035 bd***212372 _6***6984@qq la***oyong521 _6***8421@qq
18***899997 83***6377@qq.com _6***6529@qq qq***6645233 _6***4689@wx
hb***xmm 18***563273 _6***7916@alipay 97***168@qq.com _6***0166@wx
13***108430 wa***laiqian _6***9037@qq 61***290@qq.com _6***4528@wx
_8***418@qq li***123 _6***9908@qq di***u951753 _6***4317@qq
15***237666 18***766697 _6***0617@qq c1***04234 _6***0254@qq
13***241904 as***xiaoseng _6***6743@qq cm***0 _6***6378@qq
15***592275 54***9698@qq.com _6***8089@qq so***t35 _6***8705@qq
_6***6519@qq aa***4522 _6***5848@qq he***007@qq.com _6***8977@qq
_6***2007@qq zy***11 _6***2955@qq js***012 _6***9606@wx
_1***1842@qq 18***059781 _4***1044@qq 77***8162@qq.com _6***0240@wx
_2***7635@qq jd***ws@gmail.com _3***2393@qq 18***076124 _6***3241@qq
_3***1708@qq 27***4555 _1***233@qq de***18 _6***1574@qq
_1***4556@qq 18***754423 _1***9835@qq xu***ina8@me.com _6***7270@qq
re***ong a8***66 _5***9233@qq lj***21 _6***7517@qq
50***o ¹Â·ã*** _1***8991@qq su***3 _6***5626@qq
13***736639 k5***38 _2***5059@qq 41***1295@qq.com _6***3698@qq
18***876434 ws***30991 _1***7000@qq 18***099335 _6***8579@qq
_6***7322@qq Tw***le_L _5***4893@qq ko***i2 _6***5395@qq
_6***3579@wx a1***7221162 _4***2344@qq ya***35669 _6***7665@qq
_3***7044@qq sa***a.hs@qq.com _5***7769@qq 18***885911 _6***1781@qq
xi***a88 wz***1452010@163.com _1***2635@qq su***e _6***3854@qq
18***393391 tx***63.com _5***9370@qq 38***032@QQ.COM _6***0050@qq
_6***6780@qq 34***5525@qq.com _3***754@qq 47***2240@qq.com _6***2246@qq
_6***6850@qq z7***38903@163.com ya***0322 a1***855480 _6***4762@qq
_6***2985@qq 18***526566 w7***80698 sz***1005 _6***0279@wx
_6***7333@qq 59***8777@qq.com zh***187779 hu***disen _6***4901@qq
_3***3564@qq xi***ongQ193456173 a1***741958 18***110602 _6***9282@qq
89***9832@qq.com 18***416825 18***421111 88***h _6***3023@qq
63***8887@qq.com 20***9288@qq.com ro***d_chen lp***5970972@163.com _6***8697@wx
yy***2 18***057039 qq***5886 80***621@qq.com _6***5083@qq
li***e88@qq.com 87***6436@qq.com Ax***gS tm***pc _6***3224@qq
61***4977@qq.com cj***76 ho***80815 18***226405 _6***2911@qq
_6***1@qq hu***ou808 ly***5252665 qq***881801 _6***5499@qq
18***750519 Iv***on911815 qq***03003 99***9-c.cc _6***4473@qq
13***802166 18***559110 18***037792 yu***54 _6***8136@qq
18***667750 we***nnan@foxmail.com 18***216147 18***860807 _6***3573@wx
15***001500 qq***877 hz***g01 ha***ing _6***5979@qq
13***353908 15***374615 gy***o 53***7416@qq.com _6***6035@sina
_6***1431@qq 15***766049 ³Â¹ú***p ty***5168005 _6***6589@qq
_2***6236@qq 18***466081 an***3263086 18***106520 _6***5566@qq
_5***1209@qq 13***338637 li***lin103 _9***515@qq _6***0431@alipay
_3***3968@qq 16***82396@qq.com hj***e@163.com 13***272678 _6***5653@qq
re***iming11 13***116908 18***974919 15***268862iphone _6***9872@qq
51***8353@qq.com 15***308382 w1***96461 13***797172 _6***8436@qq
lj***0ll 13***050510 wu***804688 13***195661 _6***1193@alipay
15***529744 15***239881 13***896842 15***840480 _6***0775@qq
_6***6065@qq 13***635349 15***223300 15***926259 _6***5987@qq
_6***8709@wx 13***532440 15***162277 13***212194 _6***2389@qq
_2***699@qq 13***470041 17***718071 _6***5067@qq _6***6817@qq
_2***0216@qq 13***102120 13***369336 15***467302 _6***274@qq
_3***015@qq _8***139@qq 15***200370 15***726805 _6***1135@qq
76***6246@qq.com 15***190187 13***215810 15***185365 _6***8316@qq
iw***iamhill 15***853340 13***737063 15***007013 _6***613@qq
zh***i368 18***591989 11***4316@163.com 13***639258 _6***3919@qq
ld***27 13***285221 13***836333 _6***4805@qq _6***3969@qq
18***875222 18***551621 13***096615 18***535090 _6***3151@qq
tx***109 15***491919 13***296948 15***082802 _6***9851@qq
18***890928@qq.com 18***345865 18***730960 13***906744 _6***7632@qq
15***589292 _8***621@qq 15***647155 _7***284@qq _6***5612@suning
15***955773 13***476790 15***440114 13***1622@qq.com _6***7194@qq
_6***1238@qq 15***822236 13***411989 13***631669 _6***6594@qq
_1***6157@qq 10***1717@qq.com _6***3144@sina 11***69402@qq.com _6***0008@qq
_1***5286@qq 15***799991 13***857720 13***932070 _6***9518@qq
_1***1414@qq 17***050591 13***806383 13***151147 _6***0111@qq
_5***4858@qq 15***042288 15***038499 _6***5139@qq _6***5592@qq
22***89668@qq.com 17***071209 _8***86@qq 13***786191 _6***0863@qq
18***902419 15***606543 13***272788 _6***1866@qq _6***7713@qq
41***7415@qq.com 17***330004 18***394994 13***910455 _6***1042@qq
40***81@qq.com 13***741554 15***914241 18***312628 _6***1804@suning
zg***013 18***293062 15***851310 13***161368 _6***1307@qq
lu***o0208 15***673075 15***339000 13***488980 _6***4078@qq
cc***ll 18***448286 13***717320 18***158902 _6***4009@qq
a3***93278 15***657020 18***169241 17***554935 _6***4643@suning
13***335552 _6***5277@qq 15***171666 _7***131@sina _6***2438@qq
13***430320 13***248788 13***999305 17***032301 _6***7192@qq
13***713504 15***106321 _6***7735@qq _6***4651@wx _6***5180@wx
13***570607 13***871423 _6***7522@qq 13***446929 _6***5704@qq
13***159555 12***10420@qq.com _6***9395@qq 11***81308@qq.com _6***2765@qq
18***925196 15***218521 _6***1387@qq 15***744857 _6***3075@wx
13***009669 18***207207 _6***6783@qq 13***919862 _6***7445@wx
13***704709 13***741487 _6***9347@qq 18***764965 _6***9127@qq
18***668868 13***999246 _6***3799@qq 17***296872 _6***6855@wx
13***249999 13***129771 _6***3213@qq _6***043@qq _6***4111@taobao
15***876629 13***001744 _6***2807@qq _6***9869@qq _6***3498@qq
_9***82@qq 15***133334 _6***3605@qq 15***778655 _6***9043@qq
_6***7267@wx 15***400539 _6***0136@qq _6***9074@qq _6***0214@wx
_6***1106@wx _6***6529@qq _6***0490@wx _6***6649@qq _6***4429@qq
_6***4305@qq _6***2027@wx _6***1092@qq _6***2028@wx _6***6096@wx
_6***0636@wx _6***0861@qq _6***8793@qq _6***5194@qq _6***0012@qq
_4***7862@qq _6***0692@qq _6***8350@qq _6***6848@wx _6***1695@qq
_5***5792@qq _6***6123@qq _6***5870@qq _6***0054@qq _6***3932@qq
_5***1916@qq _6***1089@qq _6***8040@wx _6***6180@wx _6***1616@qq
_4***9892@qq _6***6275@qq _6***9633@sina _6***5668@qq _6***3957@qq
95***00@qq.com _6***5318@qq _6***0480@alipay _6***1264@qq _6***9642@qq
89***13@qq.com _6***5285@sina _6***7453@qq _6***8610@qq _6***6310@qq
do***o _6***1629@qq _6***0268@qq _6***8108@qq _6***5622@qq
18***904670 _6***2936@qq _6***3924@qq _6***9746@qq _6***2530@qq
ys***008 _6***2085@qq _4***7119@qq _6***4242@qq _6***5748@sina
40***2525@qq.com _6***9197@alipay _3***5024@qq _6***1096@qq _6***2020@wx
ke***g0406 _6***7766@sina _4***762@qq _6***8901@qq _6***0704@qq
54***4276@qq.com _6***9994@qq _1***5526@qq _6***2516@qq _6***9524@suning
ad***@qianai.me _6***7485@qq _2***543@qq _6***9611@qq _6***1750@qq
hu***reywong _6***8048@wx _1***7494@qq _6***7925@qq _6***9634@wx
dc***ao@hotmail.com _6***2958@qq _2***5441@qq _6***9954@qq _6***4433@wx
63***1@qq.com _6***4142@wx _1***998@qq _6***3394@qq _6***5566@qq
15***321432 _6***3144@qq _4***2210@wx _6***6628@qq _6***8517@qq
18***687325 _6***3336@qq _5***7642@qq _6***8874@qq _6***4549@qq
13***922957 _6***3137@qq _2***8401@qq _6***8927@alipay _6***8501@qq
18***351821 _6***3810@wx _2***2824@qq _6***3389@qq _6***4105@qq
18***517543 _6***7902@qq _1***5619@qq _6***2834@qq _6***1070@qq
15***165371 _6***3548@qq _3***005@qq _6***4163@qq _6***7653@qq
15***861042 _6***4979@wx _4***3117@qq _6***9960@qq _6***6607@qq
18***167179 _6***8116@qq _2***0073@qq _6***2342@qq _3***7931@qq
15***176989 _6***9962@qq _2***1805@qq _6***9268@qq _5***8712@qq
15***829134 _6***3642@qq _2***7399@qq _6***5268@qq _1***6391@qq
_6***3162@qq _6***9615@qq _1***3910@qq _6***4248@qq _1***8221@qq
_6***9572@qq _6***1399@sina _3***1287@qq _6***6259@qq _4***0443@qq
_6***0252@qq _6***0072@qq _5***0687@qq _6***5372@wx _4***3044@qq
_6***1108@qq _6***1545@qq _5***0595@qq _6***4994@qq _6***2098@qq
_6***9709@qq _6***1675@qq _5***4289@qq _6***0653@qq _2***2370@qq
_6***2171@qq _6***0257@qq _1***7045@sina _6***9894@qq _1***1207@qq
_6***0096@qq _6***9876@qq _5***5342@qq _6***9679@qq _4***5162@qq
_6***2156@qq _2***8614@qq _5***534@qq _6***0111@qq _4***6776@qq
_5***8271@qq _2***7653@qq _1***4682@qq _6***3322@wx _4***6041@wx
_5***2748@sina _2***2176@qq _3***9279@alipay _6***7954@qq _3***7315@qq
_5***893@qq _3***181@qq _3***7847@qq _6***4535@wx _4***4711@qq
_1***1572@qq _1***9348@qq _4***8915@qq _6***1761@qq _2***1930@qq
_4***9850@wx _1***8334@qq di***i3301677 _6***5773@wx _2***2979@qq
_5***1002@qq _3***2498@qq 74***0144@qq.com _6***9736@qq _4***420@qq
_2***3240@qq _2***1989@qq hu***ou809 _6***5124@qq _2***6719@qq
_1***9220@qq _4***319@qq eg***l _6***1505@qq _3***8712@qq
_3***8226@qq _4***265@qq 35***1074@qq.com _6***2316@qq _2***4097@qq
yx***26 _2***9471@qq fi***polu _6***1934@qq _5***4662@qq
lx***cifer _2***8191@qq 18***507625 _6***7397@qq _4***5144@qq
zh***8888 _1***3894@qq 18***267535 _6***4209@qq _3***5410@qq
qq***hjr _6***4204@qq ww***93172966@qq.com _6***0023@qq _4***0835@qq
78***9002@qq.com _4***7738@qq No***nx _6***5562@wx _2***1900@qq
ad***320 _1***0609@qq yy***68788 _6***7618@qq _4***5553@sina
13***992468 _1***883@qq lu***sar19@126.com _6***4032@qq _5***0550@qq
18***594600 _1***7727@qq qw***zlyj _6***4833@qq _4***1556@qq
_7***681@qq _4***5672@qq 70***5190@qq.com _6***2369@wx _5***4690@qq
_6***7023@qq _5***4382@qq lp***995134 _6***3963@qq _4***6170@wx
_6***8170@qq _3***8687@qq as***1913101 _6***5928@qq _1***7480@qq
_6***1808@qq _1***368@qq hu***0210 _6***6624@sina _4***173@qq
_6***7687@qq _2***0986@qq yi***an22 _2***4584@qq _3***9658@qq
_6***3249@sina _5***5971@qq ar***d12 _2***9050@qq _4***0118@wx
_4***3607@qq _2***1743@qq 18***111880 _4***1181@qq _2***5188@qq
_1***0841@qq _5***7163@qq 18***033665 _3***6857@qq _1***9350@qq
_1***2651@qq _5***1578@qq 18***707415 _5***1981@qq _1***0083@qq
zz***882008 _1***9114@qq sh***1587852 _2***8312@qq _1***2745@qq
59***9492@qq.com _5***9736@qq 15***908907 _3***1425@qq _1***0652@qq
32***1213@qq.com _1***2603@qq _6***1152@qq _2***6468@qq _3***5177@qq
18***206063 _2***7735@qq 18***081140 _4***324@qq _2***2777@qq
za***x@vip.qq.com _5***8207@qq 15***727212 _2***2907@qq _1***9472@qq
qq***88888 _4***2951@qq 15***797839 _5***5970@wx _4***6626@qq
su***_17s@163.com _3***4313@qq 15***95774@qq.com _4***7217@qq _4***5703@wx
37***51@qq.com _3***4442@qq 13***164205 _1***9966@qq _3***2867@qq
17***577889 _1***1732@qq 15***919482 _2***0599@qq _4***065@qq
15***856638 _4***2938@qq 18***666363 _5***3712@qq _5***6446@qq
13***638606 _3***9247@qq 15***559613 _2***450@qq _2***1888@qq
13***777205 18***794191 18***257062 _3***8067@qq _3***6248@qq
13***801080 s8***68086 13***478951 _4***0908@qq _2***8716@qq
13***439741 18***924859 13***535487 _2***6685@qq _3***1018@qq
_6***5537@qq 18***145175 13***172519 _1***2085@qq _1***2993@qq
_6***3691@suning fi***x 17***132115 _4***912@qq _1***3509@qq
_6***9765@wx L8***08 _6***3804@qq _3***4878@qq _2***4466@qq
_6***2532@qq Bi***iecong 15***076730 _2***8514@qq _1***3954@qq
_1***0398@qq ha***own 15***918120 _2***0440@qq _4***9255@qq
_2***9810@qq zz***st 11***34343@qq.com _1***701@qq _5***1664@wx
sb***4@163.com qq***786089 13***184333 _2***2830@qq _4***0784@qq
an***77813 18***199827 12***7515@qq.com _3***4123@qq _3***9736@qq
18***736428 qw***878 15***921862 _3***1430@qq _3***6852@qq
ad***21 be***0 15***602765 _2***6024@qq _5***7240@qq
au***14@126.com ki***9880705 15***566597 _5***8630@qq _1***3096@qq
zw***900929 26***64177@qq.com 13***222380 _2***3619@qq _4***4520@qq
18***005678 lk***@126.com 18***256273 _1***6345@qq _1***8354@qq
93***8276@qq.com zh***sen_1111 _6***5161@qq _5***0326@qq _4***3103@qq
hg***6@163.com 53***6535@qq.com _6***7819@qq _1***5493@qq _3***0781@qq
bg***8@163.com 27***12206@qq.com _6***6278@qq _3***6385@qq _2***088@qq
56***4966@qq.com 18***118233 _6***6810@qq _5***6133@qq _5***2718@qq
xg***7@163.com 78***774@qq.com _6***6198@wx _5***0529@qq _6***685@qq
jv***8@163.com 18***777632 _6***2988@qq _2***1367@qq _1***5563@qq
iw***1@163.com 35***46 _6***7289@qq _5***7530@qq _2***4419@qq
xl***0@163.com 18***523868 _6***7988@qq _3***1706@qq _1***9935@qq
ur***0@163.com 13***137356 _6***6970@qq _1***0675@qq _1***9027@qq
q5***1174 18***840508 _6***6773@qq _5***1784@qq _2***9686@qq
vi***5550 13***423289 _6***9740@qq _1***8454@qq _5***0081@qq
kz***7@163.com 18***394690 _6***8326@qq _3***0391@qq _1***3340@qq
we***6125 15***156445 _6***2835@qq _5***5796@qq _1***0578@qq
ha***lu 18***084978 _6***8183@wx _4***0719@qq _2***7599@qq
_6***315@qq 13***781826 _6***6930@qq _5***0779@qq _4***4059@qq
13***899958 13***040611 _6***3617@qq _3***4069@qq _1***6275@qq
13***746545 13***303988 _6***0598@qq _2***1709@qq _3***8889@qq
15***785192 13***438684 _6***5426@qq _1***8770@qq _5***3423@qq
_6***7487@qq 13***650100 _6***6030@qq _3***7924@qq _1***9715@qq
_6***3673@qq 15***785735 _6***9632@qq _2***4861@qq _3***9828@qq
_6***9704@qq 13***689807 _6***6668@qq _2***2017@qq _3***9089@qq
_6***5066@qq 18***031757 _6***2614@sina _2***2885@qq _3***7113@qq
_1***4004@qq 15***465619 _6***4116@qq _5***2949@qq _3***0971@qq
PP***21131421 13***665670 _6***6818@wx _5***0765@qq _2***7196@qq
mi***alsai 15***483994 _6***0886@qq _6***0435@qq _3***2027@qq
wa***nius 15***584940 _6***0516@qq _3***475@qq _5***1306@qq
18***191173 13***076713 _6***0314@wx _1***1126@qq _1***9875@qq
s2***06050125@163.com 13***794381 _6***6487@qq _5***2814@qq _2***5568@qq
10***41158@qq.com 15***317486 _6***8404@qq _4***5527@qq _3***3329@qq
13***665444 13***113341 _6***8473@qq _4***8227@qq _3***3871@qq
18***106780 _6***1227@qq _6***4607@qq _1***2456@qq _5***7305@qq
18***016001 _6***2406@qq _5***2997@qq ha***ngabc _5***9316@qq
17***011705 _6***9592@qq _2***4200@qq °ëÑÚ*** _1***918@qq
15***435715 _6***6073@qq _4***1023@qq 20***2679@qq.com _5***9622@qq
15***559064 _6***7417@qq _4***828@qq a2***331948 _5***6192@qq
18***979311 _6***3360@qq _4***1446@qq lg***8 _2***915@qq
_6***4472@qq _6***2526@qq _2***7425@qq 25***74187@qq.com _1***4873@qq
_6***1836@qq _6***3568@qq _2***2714@qq q7***38338 _2***2862@qq
_6***5417@qq _6***9937@wx _1***5696@qq wa***n007 _4***2659@qq
_6***3048@wx _6***7147@qq _4***1805@qq zj***f987123 _2***9743@qq
_6***3571@qq _6***0255@wx _3***0005@qq wa***45253 _1***7851@qq
_6***3530@qq _6***7056@qq _3***6950@qq ma***cn _2***3710@qq
_6***0020@qq _6***3455@qq _1***9859@qq 60***3127@qq.com _3***2658@qq
_4***6117@wx _6***7066@qq _5***6161@qq 95***4656@qq.com _5***2224@qq
_4***0470@qq _6***1648@qq _5***4630@qq de***4188879 _1***5813@qq
_1***1771@qq _6***3307@qq _2***9655@qq 18***115077 _2***5318@qq
_2***2983@qq _6***5503@qq _2***8818@qq 18***217987 _4***706@qq
wa***ian8581166 _1***7354@qq _4***0985@qq hh***n _2***7974@qq
a6***6438 _3***5456@qq _1***1368@qq 60***37@qq.com _3***2377@qq
an***xtra _5***3147@wx _2***631@qq 87***5233@qq.com _1***9118@qq
18***325521 _1***2670@qq _2***6048@qq 18***690741 _5***5988@qq
ty***123 _6***6217@qq _3***6827@sina zy***0 _5***9663@qq
q9***96458 _3***4968@qq lu***530937 a3***226 _3***9034@qq
ah***x _5***7396@qq dy***7746408 43***8123@qq.com _3***2521@qq
a3***24067 _4***8214@qq 18***109783 dj***80 _1***6023@qq
as***o@126.com _2***3982@qq by***00 PP***8207513435 _1***8727@qq
zh***inlong _1***386@qq li***fan wm***30 _4***7058@qq
cl***hyl _5***376@qq ss***31115 yp***2710294 _2***8259@qq
13***500871 _4***3664@qq 18***160520 wo***999 _3***068@qq
13***656677 _2***9801@qq ga***i909 st***302 _4***6935@qq
10***71754@qq.com _2***9463@qq a8***16752 60***02@QQ.COM _2***914@qq
13***089162 _3***7782@sina su***filippo YY***395532 _2***6281@qq
15***939672 _1***1526@qq 40***5878@qq.com wq***2 _4***7020@qq
17***747599 _2***9383@qq gn***4026518 aa***512 _5***4067@qq
13***157542 _1***6961@qq lp***3 35***4374@qq.com _5***6119@qq
13***208889 _5***7051@qq me***94 ze***iang33 _3***4953@qq
_6***4931@qq _2***1293@qq 80***8453@qq.com mo***8 _3***4310@qq
_6***8837@qq _5***8143@qq ye***8161816 ji***qiu1994 _3***0502@qq
_6***5727@qq _4***7831@qq a5***5670 li***nping12345 _1***7687@qq
_6***7948@qq _3***4600@qq ad***sige cl***2102 _5***2691@qq
_6***7615@qq _3***0745@qq a6***28945 18***910825 _6***4258@qq
_6***8834@qq _4***7016@qq 41***2232@qq.com 18***325208 _1***4910@qq
_6***0839@qq _4***7259@qq zi***n ww***214579658@qq.co _1***275@qq
_3***550@qq _3***3384@qq 18***913680 22***64170@qq.com _3***5053@qq
_3***672@qq _1***2236@sina zw***2522518 nh***88888 _6***4313@qq
_5***3857@qq qq***790176 a1***764715 hx***25@vip.qq.com _2***2645@qq
_3***5053@qq jy***117 iv***0ng@163.com lj***me@outlook.com _4***3660@qq
ch***iang@vip.qq.com 19***9518@qq.com yu***9930720 18***265277 _5***403@qq
yb***u va*** 83***2615@qq.com ww***i _4***4018@qq
54***088@qq.com zh***uchen hz***g11 Ã÷¾µ*** _1***1189@qq
le***51 xu***0526 _7***110@qq 99***2071@qq.com _5***3362@qq
ks***56180 ju***zhishang 18***915445 w7***442

***********************************************************************************************************************************************************

中奖说明:
2015-11-3:嗨P日西班牙豪华足球之旅中奖说明
亲爱的PPTV会员用户:
“10月29日嗨P日西班牙豪华足球之旅“20名中奖名单出炉,其中用户名为a320708的用户,由于您所留下的电话是空号我们无法及时联系到您,已尝试通过气泡和站内信通知您,请您于11月15日之前通过客服电话400-001-2007联系我们,逾期则视为放弃名额。!

******************************************************嗨P日西班牙豪华足球之旅20名中奖名单******************************************************

ki***74@sohu.com _2***3215@qq 10***0674@qq.com qi***u001 51***6805@qq.com
bb***ibobo _2***8259@qq _2***4588@qq 45***7890@qq.com _4***6873@qq
li***ue1987 he***jianyefootballc zj***2617 15***009456 _2***5188@qq
_1***0326@qq a3***08 io***01 ll***654 ha***ao_12345
感谢参与PPTV嗨P日,后续VIP频道将会有更多更给力的福利回馈给广大用户,敬请期待。

PPTV会员中心

2015.11.03

***********************************************************************************************************************************************************

异常声明:
2015-08-06:帐号异常说明
亲爱的PPTV用户:
为了保护您的帐号安全,PPTV将对多人共用的帐号做冻结处理。您被冻结的账户会在24小时之内自动解冻,解冻后请尽快修改您的密码,以加强您帐号的安全性。
为此给您带来不变,我们深感抱歉!感谢您的理解!

PPTV会员中心

2015.08.06

***********************************************************************************************************************************************************

异常声明:
2015-5-28:会员服务异常说明
亲爱的PPTV会员:
对你造成以下不便,我们非常抱歉:
VIP异常原因及修复说明:
5月28日中午11:49,由于服务器升级,导致部分VIP账户无法正常显示,但VIP时长并无丢失。在此期间影响到去广告、会员片库免费观看等VIP专享服务。到13点半左右,显示异常问题已紧急修复,VIP服务陆续恢复了正常。
此期间充值的用户,您的VIP已在服务恢复后发放至账户中,请注意查收。
补偿说明
发生以上的错误,小p真的非常抱歉。我们会给每一个在11:00-14:00之间,登录或充值或兑换过会员时长的VIP账户,手动添加3天VIP作为补偿。
小P,在这里再次向广大的VIP用户们说声道歉。感谢您的一路陪伴,虽然小P时长犯错,你们总是这样不离不弃。希望大家能原谅小P 的,小p会努力做的越来越好。谢谢!
如果您还有其他问题,请拨打客服电话400-001-2007,我们的工作人员会尽快帮您解决。

PPTV会员全体小p敬上

2015.5.29

***********************************************************************************************************************************************************

处罚说明:
2015-5-11:恶意以低价获取99月会员的处罚说明
近日,经查实有部分用户通过技术漏洞,恶意用超低的价格单次或多次获得时长为99个月的会员,严重影响了正常付费购买用户的权益。PPTV对恶意盗刷PPTV会员的行为,采取零容忍的态度, 现对此批用户进行以下处理:系统将于5月11日自动扣除以下名单恶意获取的会员时长。(若同一账号多次出现盗刷行为,PPTV有权对此账号永久封停)

****************************************************************** 处罚用户名单 *****************************************************************

15***118454 _4***3213@qq _4***9992@qq _4***0347@qq aa***704175
_2***1039@qq _4***6477@qq _4***0040@qq _4***0392@qq c8***122
_2***6196@qq _4***9720@qq _4***0082@qq _4***0430@qq ch***01259
_4***3160@qq _4***9767@qq _4***0126@qq _4***0931@qq d1***7219387
_4***9806@qq _4***9823@qq _4***0163@qq _4***0949@qq ma***813108
_4***3564@qq _4***9859@qq _4***0208@qq _4***0969@qq r9***ngjie
_4***4153@qq _4***9926@qq _4***0264@qq _4***2493@qq xi***oucanyue
_4***4802@qq _4***9965@qq _4***0304@qq 61***0096@qq.com xl***2345@163.com
xu***ng119 zx***@qq.com

***********************************************************************************************************************************************************

2014-12-15: 恶意获取双11一折年费天天送活动1折年费资格的处罚说明
双十一 一折年费天天送活动是为了回馈广大用户的支持,在2014年双十一期间推出的特惠活动。活动期间从9:00——23:00,每个整点抽出3名用户可享受一折购买年费的福利资格。有部分用户通过技术手段及其他方式,在没有抽到一折购年费资格的情况下,恶意用12元的价格购买原价为120元的年费会员。
现对此批用户进行以下处理:系统将于12月22日自动删除以下用户10个月的会员服务时长,鉴于用户支付了12元人民币,保留2个月的会员时长。

****************************************************************** 处罚用户名单 *****************************************************************

18***94644@qq.com su***anming1414@sina.com xv***0 tt***3 li***lin123456789
an***a1314 da***1945 be***wangzhuanyong@163.com du***qug _3***5768@qq
wz***eljj _1***9809@qq ha***n9955 li***ng0921 yi***i0724
_3***2697@qq sx***618 13***fdjfdjf re***3 co***lee1221
wo***aibj sc***pl _3***4640@qq ¬B¬B***387570 _2***6894@qq
45***6@qq.com pa***ia _2***666@qq in***15 63***0983@qq.com
lo***inxin721521 qq***88 18***590403 aa***763 92***5547@qq.com
xc***15 al***ubn jh***1922415 gu***e79 36***0358@qq.com
ha***cao _3***0003@qq gx***q ±¦±´***¡î iH***ey
fo***y2 da***ong _3***0013@qq dz***02 dh***47638722
62***28@qq.com _2***8118@qq 60***5886@qq.com _3***2622@qq mo***gwei@126.com
_2***359@qq ru***g520 su***ustar hx***8601 _1***2094@sina
zh***uefengliulijun 88***9qpb pp***757 19***42135@qq.com 36***7213@qq.com
_1***1446@qq _3***9159@qq _1***9466@qq zi***el17 do***001
_3***287@qq wq***16007 lo***0000527 a8***341 87***8519@qq.com
GD***ON0812 zl***0912 tt***093628 ʱ¹â*** _1***1011@qq
gf***ttg@126.com mi***oububu ho***ng 26***1523@qq.com ya***an8614800
bu***086 ba***bei1125219 qq***021268 gu***ichenchen _3***0001@qq
30***1182@qq.com b1***72667 _2***7411@qq yu***814462 ps***qq.com
Le***zi _3***3569@qq qq***175893 _6***068@qq am***stear
zh***8432 nj***hyu 13***963106@163.com 95***0424@qq.com em***662
_1***650@qq qi***u pw***5671115 61***920@qq.com gu***m619494571
py***l3344520 ap***fy ÀÇÑÌ*** 23***91396@qq.com _2***8017@qq
ca***n19880329 ye***co a2***1165 _2***4259@qq wc***whdr2
xu***okitty _3***3807@qq ji***hao789 xi***aibill@vip.qq.com xu***hong1016@126.com
ha***005 30***9859@qq.com _3***1322@qq jj***1 ji***da5558
13***2714@qq.com jl***50913 to***h001 ha***uan0007@163.com th***duo
qq***6309 li***5287 13***287500 _1***2116@qq _2***4608@qq
gb***59328 25***13906@qq.com zh***huazhenghua zh***283e la***iff
qu***7915 do***90524@163.com _1***6457@qq _3***6649@renren _2***4433@qq
ca***8 sn***zx 39***9939@qq.com 89***683@qq.com ok***y
_2***719@qq a1***7118882 _3***5865@qq _1***3979@qq sh***ey_0224
a0***211 ly***zx ca***aojsw FE***2 _1***9355@qq
_3***6966@qq _3***7677@qq sy***12488828 a3***259 ji***w
_8***610@qq sy***5 10***36446 _2***9608@qq xs***27
zg***26962 33***5641@qq.com 18***56788 aa***freewin _8***332@qq
as***2154 _1***1657@qq xi***i1414 so***an1111 33***7530@qq.com
_3***3521@qq _8***944@qq _2***6827@qq 35***76@qq.com qi***nbiaoac
ad***003 jx***old 35***6999@qq.com 84***2810@qq.com ay***uu
_3***5431@qq ti***.lr@live.com _3***0311@qq 44***3199 xi***ei7634323
_1***2951@qq _3***9167@qq 67***4666@qq.com 10***33466@qq.com 47***227@qq.com
sj***8 _3***9532@qq 32***4405@qq.com yn***848 d8***9291
46***9708@qq.com _2***2723@qq ms***9096 lu***13338 a8***80239
_3***753@qq _6***886@qq x8***3 ch***e72 zh***605
_2***2855@qq wa***hanwei1985 51***29 _1***0227@qq _3***3168@qq
zj***c _2***2389@qq ai***845 gl***60701 _1***7160@qq
su***r1125su 49***7719@qq.com _3***7608@qq 57***2061@qq.com 71***480@qq.com
qq***568383 25***0432@qq.com _1***0733@qq 12***4821@qq.com 39***1432@qq.com
bj***uan ke***ji4715@sina.com ji***y1010 15***115051xyy 11***01993@qq.com
78***36@qq.com dj***937 zl***524 74***1679 65***1744@qq.com
_2***2317@qq to***7007 67***1278@qq.com _3***4253@qq _6***877@qq
wa***ideng 58***12@qq.com hh***182505 sj***3 jy***ka
br***g _1***4200@qq ka***yy 90***5741 98***6536@qq.com
bo***iii _3***3522@sina ti***ame 57***2323@qq.com _3***4211@qq
_3***328@qq 10***61899@qq.com an***nluwei 78***3634@qq.com we***39561
13***306366@163.com ZH***AV _2***1505@qq 80***158y ta***ng917
qw***7 he***u2zhu li***501 _2***1141@qq sg***0171
_3***5241@qq _2***5992@sina 95***8201@qq.com _1***6411@sina 75***8825@qq.com
wo***xino _1***8612@qq tt***bao lo***5794 cn***jtn
su***ine1102 _3***3525@qq _2***3743@sina CO***ET _1***2277@qq
_3***1124@qq 73***2024@qq.com xl***low yi***n44 30***1206@QQ.com
ju***ng0909 11***10597@qq.com ma***8583488 25***3491pptv ld***ghui
qi***nbiao wa***ao_127 77***2496@qq.com 12***79262@qq.com jy***84118
wt***gsky@gmail.com g2***022 ln***oxiong _3***5395@qq a8***0007
47***6999@qq.com _9***885@qq ju***ilizi@sina.com la***etc _2***3423@sina
20***5117 gc***00zl _2***1452@qq 12***01252 i9***en
zw***7258 _2***594@qq mu***elele wh***a Ee***r
hj***5 cz***h xi***iz tt***0584 wx***80708887
se***xin 40***0812@qq.com _1***6266@qq li***ngpo007 ha***ang0809
76***9734 59***8869@qq.com 84***2847@qq.com Pr***ogue wg***13
st***13@126.com ma***un js***l cy***0921 li***9070365
Ë®µÄ***012 ck***perman _8***433@qq ea***ing521 _2***4104@qq
cf***iaosilo ha***37328097 wu***ujun sr***661748 am***opsis
bx***en mn***k zz***arp 62***9486wy 15***275388@163.com
gi***npan _1***7390@qq _3***2456@qq br***ruan@qq.com 44***0101@qq.com
dh***0989 wy***5723105 yi***aoyaoyiyi123 sk***anyong _2***1015@qq
_2***9737@qq 53***3595@qq.com yu***co 79***3334@qq.com QQ***267807
ve***er ma***g1111 al***_jiao qq***534250 _5***750@qq
61***4779@qq.com ri***d yd***01229 jo***serena _1***0954@qq
no***an1130 _2***0241@qq ws***11222 lu***86655 ct***819180
47***900@qq.com yt***664 PP***83037 ch***iner zh***ang601@163.com
_3***2988@qq _2***2561@qq ÑîÁÖ***4 _1***4797@sina _3***9555@sina
wy***42032 a1***9199675 _2***9933@qq _1***703@qq sb***54477
_1***6318@qq sm***0728 a6***243 l1***3460492 hx***8451383
_5***57@qq zh***zhong524 _1***9327@qq lx***022@163.com xi***138628@163.com
pa***ao04603 pp***74914435 _2***2760@qq 13***78215@qq.com ah***
_2***4974@qq ny***970209 qi***3139 lx***50088 82***1806@qq.com
77***5582 sq***gbo _3***8403@qq py***p qq***819202
_2***1732@qq 66***196 pi***112 fz***51003 ho***shes
hu***200oo me***ansnow 24***628@qq.com _2***6159@qq _2***3868@qq
sd***8375 ch***uxing88 70***9337@qq.com xh***28 _3***3166@qq
_3***7327@qq 35***0565@qq.com 16***61949 _1***3148@qq lm***0
a7***90546 _2***2229@qq 15***54782@qq.com qq***6234 su***shenxixi@126.com
Ru***4cyb _3***5848@qq _3***3927@qq ke***@vip.qq.com _3***0179@qq
yu***o92 _3***2771@sina hm***0215 al***200328 ny***izzy
ye***yan7 77***5779@qq.com zy***923 yy***x222 _2***9485@qq
mi***525 hu***726 jj***h21 _3***2454@sina a2***0
zh***iang1984 lu***61118 ya***uebaba _3***8415@qq z3***35463
sa***rcooper _1***1071@qq Mi***113 76***7833@qq.com dd***f
we***nhuanqq 61***7036@qq.com _3***4518@qq yu***68008 18***6129@qq.com
cl***sggs a8***422 13***727755hui 23***509@qq.com aa***131
fu***ole _3***2090@qq pp***98ly si***e103@163.com zs***804276
c1***5019500 ws***1144@vip.qq.com lv***18626 _2***3421@sina li***1
su***olei _1***6178@qq _3***1506@qq 45***5613@qq.com 13***8ABC
ch***iao40@qq.com lu***ng517187566 gc***31@163.com av***gsa li***g431
ew***105@sohu.com py***ss mv***ybn hh***1031 cn***734
hl***5 so***993134816 _3***8172@qq ni***gkule mz***omsli
bi***6 li***inyu0523 a8***9373 ch***iandemeigui 55***60@qq.com
bu***gxiao tr***man w_***8 a6***83702@vip.qq.com we***oaipao
_3***5068@qq 82***0403@qq.com ˦˦*** Te***a19880430 li***xin1314
34***82ccj ya***izhou1983 cf***002 la***520 ao***79
_1***3185@qq vi***aby re***046 _2***8467@qq _3***5353@qq
wb***pmh a6***75860 fu***u88@126.com sh***ishi6 89***2829@qq.com
ak***1217214 zj***00403 zh***yi0546 tf***541 Ba***
32***1410@qq.com 27***0197@qq.com pc***ng429 su***uan 76***393@qq.com
54***31@qq.com 62***7919@qq.com hu***hao05 gu***a585 sk***y
_3***5983@sina 89***7229@qq.com wa***tieming _1***9098@qq sa***nei
60***4962@qq.com 13***0000000 22***0333@qq.com 10***73681@qq.com hl***hao
la***uto _3***3181@sina 78***5642@qq.com yg***0206 wa***enan2015
q2***85 _1***5584@qq lu***neal@163.com 18***486401pp pa***5720
51***7836@qq.com li***un1009 wa***cewd xi***elin ki***701@vip.qq.com
cx***iwei ca***yyyy1 19***kz3632@sina.com 52***4247@qq.com yo***nlu
jw***72 xs***56 st***802 ju***520 xu***3980
va***aby a0***5545217 zy***h3344 aq***iuswait ji***9900224@vip.qq.com
10***33929 tw***8 _2***8145@taobao 95***0399@qq.com R_***o5
de***gg@126.com 83***0964@qq.com y_***0 wx***84360 a1***00137
He***r1930 _1***3930@qq ti***hiwan qi***an000 _1***527@qq
zh***234 _3***5204@qq sl***9 53***6951@qq.com _2***3295@qq
me***68 jd***57

以上为这次处罚的相关声明。